CASA DE COLÒNIES
Plànol del recinte

 

1. Casa nova. Antic habitatge familiar. Seu de la Fundació.

2. Casa vella. Biblioteca.

3. Celler Vell. Menjador i cuina. Dormitoris (16, 6, 6, 4) per a 32 llits, en lliteres, amb els serveis corresponents.

4. Celler Nou. Sala Gran. Aules. Entrada amb cup, premsa i trepitjadora de raïm.

5. La Fàbrica. Sala taller. Safareig.

6. Eixolls. Actualment, dormitoris amb els serveis corresponents. Edifici Nou (22, 12, 8) 42 llits, en lliteres. Edifici Els Pins (16, 14, 22) 52 llits, en lliteres.

7. Pati. Antic corral, espai amb pati i bosc de pins, lledoners, pollancres, etc. Té equipament per jugar i sorrals. La piscina no pertany a la casa de colònies.

8. Hort

9. Capella de Sant Pere.

 

Celler Vell Casa Nova Hort Casa Vella La Fàbrica Pati Celler Nou Dormitoris Capella de Sant Pere