CAL MATA
Altres


Ampliar imatge[+]

 


Ampliar imatge[+]

 

Piscina
La piscina és construïda el 1971 sobre unes sitges d'un antic dipòsit d'aigües residuals.

 

Corral del bestiar
Adossat a la paret sud del pati i amb entrada per la plaça del reixat hi ha l'antic corral dels bens, ara magatzem.

 

Molí
A poca distància de Saifores hi ha les runes d'un molí de riera. Es conserva un primer document de 1351 segons el qual la Catedral de Barcelona cedeix el seu ús a Guillem Papiol, avantpassat dels Mata de Saifores.

 

Curtó
El nom de Curtó és el d'una peça de terra adossada a les cases de Saifores i pertanyent als Mata, que no sabem si identificar amb el pati de darrera la casa, amb l'hort de davant o amb el que toca l'era de batre i la pallissa.