ALTRES FONS

Hemeroteca

Conté la col·lecció de diferents publicacions periòdiques, en la seva majoria dedicades a l'educació, i ordenades seguint un ordre alfabètic i després cronològic. Situada a la Sala del Compactus.


Audiovisuals

El que anomenem La Fàbrica, es pot trobar tot el material audiovisual de què disposa la biblioteca, en la seva majoria es tracta de material didàctic. Pendent de catalogar.

 La Fàbrica, adossada
a la Casa Vella