FONS HISTÒRIC. RENOVACIÓ PEDAGÒGICA

Renovació Pedagògica a Catalunya (finals s. XIX-1980)

Situat a la Sala Angeleta Ferrer. Conté un fons bibliogràfic, dedicat a la renovació pedagògica a Catalunya des de finals dels segle XIX fins al 1980, format aproximadament per 10.400 volums, que podríem anomenar "llibres d'escola", és a dir, llibres que han utilitzat els mestres en la seva formació, en la preparació del seu treball, i llibres que han utilitzat els escolars de primària i de secundària.

El denominador comú d'aquests llibres és que han estat donats per mestres que pertanyien al moviment de renovació pedagògica de Catalunya, o pels seus familiars, cosa que permet seguir l'evolució de l'educació a Catalunya.

El fons de la Sala Angeleta Ferrer es divideix en quatre blocs:

1. Fins a 1939, publicats a Catalunya i agrupats per institucions, entre les quals destaca l'Ajuntament de Barcelona, i per editorials.

2. Fins a 1939, publicats a Madrid i a altres poblacions espanyoles, en el conjunt de les quals es pot valorar la relació de la Institución Libre de Enseñanza amb el Moviment de Renovació Pedagògica a Catalunya.

3. Fins a 1939, publicats a altres països.

4. Llibres de formació de mestres, i d'ensenyament primari i secundari publicats des de 1940 fins a 1980, agrupats per dècades.

El llibres editats a partir de 1980 són a les sales del fons general de la Biblioteca.


Obres de la biblioteca dels mestres de RPC

Integrat per tots els llibres publicats fins a 1939 que no es troben a la Sala Angeleta Ferrer. És a dir, es tracta d'un fons constituït per obres de diverses matèries, que els mestres tenien a les seves biblioteques personals, fet que dóna una idea també de l'abast de la seva formació cultural.

Al centre de la sala podem trobar exemplars de literatura infantil, agrupats segons la llengua en què està escrit el llibre.