ÀNGELS GARRIGA
L'Escola Catalana

 

Una generació que ha fet escola i història

La generació de mestres contemporanis d'Àngels Garriga, formada per unes poques promocions en les primeres dècades del segle XX, és la generació que fa l'Escola Catalana. La formen mestres més coneguts per la seva obra de fundació o direcció, com Manuel Ainaud, Josep Estalella, Angeleta Ferrer, Alexandre Galí, Eladi Homs, Artur Martorell, Rosa Sensat, Pau Vila; altres que podem conèixer gràcies als seus escrits, com Anicet Villar, la mateixa Àngels Garriga, Anna Rubiés, i molts el nom dels quals no coneixem, però que, treballant en aquelles primeres dècades, van fer realitat el primer model d'Escola Catalana als anys trenta, i que per això cal reconèixer com a generació.

Abans d'ells no existia el model d'Escola Catalana. Però quan ells van arribar a la maduresa professional, van fer aquella escola amb les seves mans, la van crear. És cert que un conjunt d'actuacions i de circumstàncies en el país havia afavorit l'Escola Catalana des de fora, però a dins de les aules, fent escola, i fent sortir l'escola al carrer i a la ciutat, van ser ells els alquimistes del canvi de l'Escola Espanyola tradicional, que tenien, a la nova Escola Catalana.